Vilka vi är

Jonas Mattsson

Gruppledare och ordförande

E-post: jonas.mattsson@sd.se
Telefon: 0708-571839

Styrelsen

Jonas Mattsson

Ordförande

Tobias Ekvall

Vice ordförande

Wallentin Andersson

Andre vice ordförande

Bo Bjursgård

Kassör

Magnus Johansson

Ledamot

Kennet Nordqvist

Suppleant

Nicklas Mauritzson

Suppleant

Mikael Bernebring

Suppleant

Fullmäktigegruppen

Jonas Mattsson

Gruppledare

Hans Persson

Vice gruppledare

Emma Lindvall

Ledamot

Bo Bjursgård

Ledamot

Kennet Nordqvist

Ledamot

Nicklas Mauritzson

Ledamot

Magnus Johansson

Ledamot

Mikael Roslund

Ledamot

Jonny Eriksson

Ledamot

Anna-May Persson

Ersättare

Hanna Persson Mattsson

Ledamot

Tobias Ekvall

Ersättare

Jan Kornemalm

Ersättare

Marie-Louise Eriksson

Ersättare

Rasmus Bjursgård

Ersättare

Alexander Nilsson

Ersättare

Nämnder

Anna-May Persson

 • Ersättare i Rådet för personer med funktionsvariationer i Osby

Bo Bjursgård

 • Ledamot i Kommunstyrelsens

Christel Mirefall

 • Ersättare i Hälsa och Välfärdsnämnden

Hans Persson

 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Miljö och Byggnämnden
 • Ledamot i Helgeå Kommittén för samordnad kontroll

Jan Kornemalm

 • Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

Jonas Mattsson

 • Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Jonny Eriksson

 • Ledamot i Valnämnden

Kennet Nordqvist

 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ersättare i Rådet för personer med funktionsvariationer
 • Ersättare i Kommunstyrelsens Arbetsutskott
 • Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

Leif Nilsson

 • Ledamot i Barn & Utbildningsnämnden

Magnus Johansson

 • Ersättare i Barn Och Utbildningsnämnden

Mikael Roslund

 • Ledamot i Hälsa & Omsorgsnämnden
 • Ledamot i Ombud för Skånes luftvårdsförbund

Nicklas Mauritzson

 • Ledamot i Hälsa och Välfärdsnämnden
 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Pensionärsrådet
 • Ledamot i Rådet för personer med funktionsvariationer

Robin Hallberg

 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Andre vice ordförande i Barn & utbildningsnämnden

Tobias Ekvall

 • Ledamot i Industrihus i Osby AB
 • Ersättare i Fjärrvärme i Osby AB
 • Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden

Wallentin Andersson

 • Ledamot i Kommunrevisionen