Vilka vi är

Jonas Mattsson

Gruppledare

2e Vice Ordförande i Kommunfullmäktige

E-post: jonas.mattsson@sd.se
Telefon: 0708-571839

Hans Persson

Ordförande

E-post: hans.e.persson@sd.se
Telefon: 0706-737097

Styrelsen

Hans Persson

Ordförande

Emma Lindvall

Vice ordförande

Jonas Mattsson

Andre vice ordförande

Bo Bjursgård

Kassör

Jörgen Nilsson

Ledamot

Kennet Nordqvist

Ledamot

Nicklas Mauritzson

Ledamot

Magnus Johansson

Suppleant

Sebastian Pihl

Suppleant

Fullmäktigegruppen

Jonas Mattsson

Gruppledare

Hans Persson

Vice gruppledare

Jörgen Nilsson

Ledamot

Jan Kornemalm

Ledamot

Mikael Roslund

Ledamot

Håkan Carlsson

Ledamot

Kristof Pall

Ledamot

Marie-Louise Eriksson

Ersättare

Jonny Eriksson

Ersättare

Per-Ola Mattisson

Ersättare

Nämnder

Anna-May Persson

 • Ersättare i Rådet för personer med funktionsvariationer i Osby

Bo Bjursgård

 • Ersättare i Barn & Utbildningsnämnden
 • Ersättare i Valnämnden

Christel Mirefall

 • Ersättare i Hälsa och Välfärdsnämnden

Emma Lindvall

 • Ersättare i Barn & Utbildningsnämnden

Hanna Persson Mattsson

 • Ersättare i Hälsa och Välfärdsnämnden

Hans Persson

 • Ledamot i Miljö & bygg
 • Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Barn & utbildningsnämnden
 • Ledamot i Kommunstyrelsens Individutskott
 • Ledamot i Helgeå Kommitté för samordnad kontroll

Johannes Lindberg

 • Ersättare i Kommunstyrelsen

Jonas Mattsson

 • Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden
 • Ersättare i Miljö & Bygg
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Vänortskommittén

Jonny Eriksson

 • Ledamot i Valnämnden

Jörgen Nilsson

 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ersättare i Pensionärsrådet

Kennet Nordqvist

 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ersättare i Rådet för personer med funktionsvariationer

Leif Nilsson

 • Ledamot i Barn & Utbildningsnämnden

Magnus Johansson

 • Ledamot i Kommunrevisionen

Mikael Roslund

 • Ledamot i Hälsa & Omsorgsnämnden
 • Ledamot i Ombud för Skånes luftvårdsförbund

Nicklas Mauritzson

 • Ledamot i Hälsa och Välfärdsnämnden
 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Pensionärsrådet
 • Ledamot i Rådet för personer med funktionsvariationer

Tobias Ekvall

 • Ledamot i Industrihus i Osby AB
 • Ersättare i Fjärrvärme i Osby AB
 • Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden